0 (258) 211 67 33
Mindfulness
Online Kayıt

MBSR (BİLİNÇLİ-FARKINDALIK TEMELLİ STRES AZALTMA PROGRAMI) VE STRESS

Stres modern yaşamda he zaman ve her yerdedir. Bazı insanlar strese olumlu karşılık vermeye yönelse de, çoğunlukla olumsuz bir etki ortaya koyar. En kötüsü, yaşamları yok edebilir.  Yaşamın gerekleri dışsaldır, fakat stres içimizde oluşturulur ve stresin kaynağı gerçek ya da hayali olabilir. Durumlarla, insanlarla ve duygularla nasıl başa çıktığımız, diğer bir deyişle nasıl stres olduğumuz ya da sakinliğimizi koruduğumuz sağlıklı olmanın, hastalıklarla başa çıkmanın ve yaşamı eğlenceli kılmanın anahtarıdır.  Bunlar, uygulanabilen ve kullanılabilen becerilerdir. Sıkıntı ve hafiften orta dereceli psikolojik problemlerin görülme sıklığı çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında yüksektir ve buna bağlı kronik kas-iskelet ağrıları yaygındır. Anlayışımız bu gibi yaygın problemler için kısıtlıyken; stresin, muhtemelen hem bunların bir nedeni hem de bir sonucu olduğunu biliriz.

Stres günlük çalışma hayatımızın da bir parçasıdır. 5 yıl aralıklarla seriler halinde Avrupa Birliğinde yapılan araştırmalarda stres; çalışma ortamlarında ortaya çıkan ikinci en yaygın tehlikedir ve iş gücünün beşte birini her an etkileyen bir konudur (European Risk Observatory, 2009). Stres, kalp hastalıkları dâhil olmak üzere hastalık riskinde artışa sebep olabilir (Cohen, 2007; Chandola, 2008). Aynı şekilde, travmatik yaşam olaylarından kaynaklanan stresin sağlık ve yaşam kalitesini etkileyen kronik somatik ve psikolojik problem riskini arttırdığına dair artan kanıtlar vardır (McEwen, 2008), olumsuz çocukluk deneyimleri özelikle etkilidir (Brown, 2009).

Stres ve sıkıntı sağlık ve sosyal hizmet alanını meşgul eden sorunların başında gelmekte ve hem sağlık hem de yaşamın kalitesini iyileştirmeye yönelik çabalara dikkat giderek artmaktadır. Stres kaynaklı sağlık problemlerini yönetmede, zihin-beden müdahaleleri yaygın olarak kullanılır. En bilinen yöntem, bilinçli farkındalık temelli stres azaltmadır ve MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) şuan sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve yardım kuruluşları tarafından da sunulmaktadır. MBSR, 1979da Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiştir .

KURS HAKKINDA

Haftalık oturumlar, zihinsel ve fiziksel standartlaştırılmış esas elementler gibi bilinçlil farkındalık egzersizlerini içerir.  

Bunlar: “ dikkat”in otururken ya da uzanırken vücudun değişik parçalarından doğrudan gelen duyulara yöneldiği vücut tarama egzersizlerini (diğer bir deyişle katılımcı bu duyuları herhangi bir amaca ulaşmayı denemeden gözlemler); dikkati nefese odaklayan zihinsel egzersizleri; vücutsal duyuların farkına varmaya odaklanan fiziksel egzersizleri;

Nefesi dikkat için bir çapa olarak kullanarak günlük aktivitelerin tümüyle farkındalığını içerir.

Müdahalenin kökleri, eski Budist Vipassana (içgörü) ve Shamatha (odaklanma) meditasyon ve yoga egzersizlerine dayanmaktadır. Ancak, dinsel amaç veya bağlanmalardan bağımsızdır.

Egzersizlere ek olarak, bilgi sağlanır ve tartışma yoluyla; stres, stres yönetimi ve bilinçli farkındalığın günlük durum ve kişilerarası iletişimde nasıl uygulandığı konularına açıklık getirilir.

Oturumlar dışında; ses kayıtları ve yönlendirilmiş egzersizlerle aracılığıyla, katılımcılar her gün 30-45 dakika uygulama yapmaya teşvik edilir (bunlar vücut tarama, nefese odaklanan bilinçli farkındalıkla oturma egzersizi ve aynı zamanda yoga esneme egzersizlerini içerir). Grup genelde 10-30 üyeden oluşur ve katılımcılar öngörüşme ile seçilirler.

Online Kayıt Formu
Ad Soyad
:
Telefon
:
E-posta
:
Eğitim Seçiniz
: